Ceny


     Cenu za vedení účetnictví (daňovou evidenci) není jednoduché stanovit, a proto se přistupuje ke každému zákazníkovi individuálně. Níže jsou uvedeny orientační základní ceny.

     U nových zákazníků se účtuje podle položek v účetním deníku (peněžním deníku u daňové evidence). Přibližně po uplynutí tří měsíců je možnost v případě následné dlouhodobější spolupráce přejít na paušál odpovídající objemu zpracovávaných dat. Tento paušál se mění pouze v případě nárůstu, či úbytku, dokladů nebo při nadstandardních požadavcích zákazníka. Jakékoli změny jsou se zákazníkem konzultovány předem a potvrzeny písemným dodatkem k uzavřené smlouvě o vedení účetnictví.

     V paušálu je obsaženo zastupování při kontrolách FÚ, SZ, ZP, přiznání k dani z přidané hodnoty, roční přiznání k dani silniční, účetní poradenství, účetní přehledy, statistické přehledy.

     Do paušálu není zahrnuto zpracování roční účetní závěrky – u právnických osob včetně povinných příloh u fyzických osob včetně přehledů o příjmech a výdajích pro SZ a ZP, měsíční zpracování mzdových podkladů (zpracování mezd, mzdové listy, ELDP, roční vyúčtování daně ze závislé činnosti, přehledy, převodní příkazy k úhradě odvodů).

     V případě zpracování roční závěrky včetně účetnictví za celé účetní období najednou se cena odvíjí od množství, kvality a náročnosti zpracovávaných dat.